Inkasso

Inkassooppfølgingen vil skje hos Interkreditt AS, lokalisert i Ålesund. Teamet der består av svært rutinerte og kompetente medarbeidere med lang fartstid i bransjen. Se www.interkreditt.no for mer informasjon.

Du oppnår:

  • Profesjonell og konsistent oppfølging av alle forfalte krav
  • At alle sluttkunder behandles med respekt, på en human og løsningsorientert måte
  • Skreddersydd oppfølging basert på din bransje, kundesammensetning og type krav
  • Redusert tap på forfalte krav
  • Trygghet på at innfordringsprosessen er effektiv og konsistent