Faktura administrasjon

Ved å velge faktura administrasjon i Interkreditt Kapital slipper din bedrift å tenke på oppfølging av forfalte fakturaer. Det er videre opp til deg om du selv ønsker å sende ut fakturaene, eller om Interkreditt Kapital skal gjøre det i det formatet dine kunder ønsker.

Ubehagelige mailer og purringer til dine kunderelasjoner kan nå erstattes med fokus på egen kjernevirksomhet. Mye tid vil bli frigjort til annet inntektsgivende arbeid, oppfølging av eksisterende kundemasse etc.

Din bedrift være trygg på at dere og kundene deres blir godt ivaretatt hos Interkreditt Kapital. Ved å overlate faktura administrasjonen til oss, vil du fort oppleve at effektiv kredittid blir redusert, at likviditeten bedres og at tapene også minskes. Samtidig er du sikret full kontroll og oversikt over egen reskontro, i vår funksjonelle og moderne web-løsning samt i oversiktlige rapporter. Du vil videre få en dedikert og fast kontaktperson i Interkreditt Kapital, som vil ha ansvaret for at samarbeidet blir som forventet, og gjerne også noe utover det.

Du oppnår:

  • Mindre administrasjon og frigjort kapasitet
  • Profesjonell og effektiv oppfølging av alle krav i et funksjonelt og moderne system
  • Redusert effektiv kredittid og mindre tap på fordringer
  • Faktura-utsendelse hvis ønskelig, i etterspurt format (EHF, elektronisk, Digipost, mail etc.)
  • Reduserte kostnader
  • Profesjonell og effektiv oppfølging av alle krav
  • Komplett oversikt over egen reskontro i vårt moderne fagsystem
  • Human og løsningsorientert inkassopågang om nødvendig