Velkommen til

Interkreditt Kapital AS

Med solid erfaring og høy fleksibilitet ønsker vi sammen med våre samarbeidspartnere å skape merverdi for alle parter.